Montaža polica

Kako montirati policu

Većinu naših polica možete montirati veoma
jednostavno i lako bez šrafova i bez alata. 

Na priloženom videu možete videti na koji način